Vapauttakaa karhut!

Originaltitel
Setting free the bears Finska
Författare
John Irving
Genre
E-böcker
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tammi 2012 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-951-31-6936-7