Vapen, knivar och jakt! - en handbok om vapenlagstiftningen, knivförbudslagen samt en jakträttsöversikt

Författare
Ingvar Eriksson
(Eriksson & Westerlund under medvarkan av Didrik von Porat, Christer Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruun 1995 Sverige, Stockholm 176 sidor. 91-86346-07-5
Bruun, Graphic Systems 1993 Sverige, Stockholm, Göteborg 180 sidor. tab. 25 cm
Bruun 1989 Sverige, Stockholm 168 sidor. : tab. 25 cm 91-86346-03-2