Vapen och dräkter på svenska gravstenar från äldre vasatiden - avbildningar tillägnade Rudolf Cederström på hans femtioårsdag den 3 september 1926

Författare
Carl Olof Rudolf Cederström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1926 Sverige, Stockholm