Vapensmedens hjältedåd - berättelse

Författare
Jon Olof Åberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundholm 1904 Sverige, Stockholm 63 sidor.