Vapensystemvärdering 2015 - årsrapport

Författare
(Daniel Tourde, Peter Strömbäck, John W.C. Robinson, Erik Berglund, Fredrik Berefelt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informations-och aerosystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI 2015 Sverige, Stockholm 19 sidor.