Varberg

Författare
Dick Harrison
(Dick Harrison, Roger Persson med bidrag av Petter Börjesson foto: Ulf Rathsman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tenden 2013 Sverige, Stockholm 107 sidor. : ill. 21 x 24 cm 978-91-980724-1-9