Vardag på jobbet! - rapport från fyra arbetsplatser

Författare
(Red.: Annika Åkerblom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetslivsdelegationen, Södertörns högsk., Elander Gotab 1999 Sverige, Stockholm, Huddinge, Stockholm 265 sidor. 25 cm