Vardagsljud, evighetsackord - studier i tidskritik

Författare
Gunnar Gunnarson
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Tiden-Barnängen 1959 Sverige, Stockholm, Stockholm 191 sidor., 4 pl.-bl.