Varför använder man inte fotgängarreflexer vid promenader i mörker? - en intervjustudie = Why do not pedestrians use retroflexes when walking in the dark? : an interview study

Författare
Hans-Erik Pettersson
(Hans-Erik Pettersson och Maria Olausson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
VTI 1983 Sverige, Linköping 22 sidor.