Varför finns jag till

Författare
Jörn Donner
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 2015 Sverige 348 sidor. 978-91-46-22896-7
Wahlström & Widstrand 1998 Sverige, Stockholm, Finland 349 sidor. 22 cm
Söderström 1998 Finland, Helsingfors 349 sidor. 22 cm