Varför kan inte doktorn komma? - problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Författare
Olle Högrell
(Olle Högrell, Susann Asplund Johansson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges läkarförbund 2013 Sverige, Stockholm 23 sidor. : ill.