Varg-Olle Punktskrift - mannen, tiden, livet

Författare
Tommy Rander
(Tommy Rander i samarbete med Olle Nygren.)
Målgrupp
Vuxen
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MTM 2016 Sverige, Johanneshov 6 vol. (507 sidor. tryckt punktskrift)