Variabel vingsvepning för robot

Författare
Petter Nordström
(Petter Nordström, Daniel Olsson, Yogen Patel.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Linköping 123 sidor. med var. pag.