Vart går Afrika? - ett nytt samhälle tar form

Författare
Basil Davidson
(Basil Davidson till svenska av Roland Adlerberth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Br.Lagerström 1965 Sverige, Stockholm, Stockholm 249 sidor.