Vasa - en skolklass gör tecknad film : a school class creates animated film

Författare
Amelie Tham
(Texten är skriven av Amelie Tham idé och utformning:/conceived and presented by Erling Ericsson foton: Bertil Ericson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion, ABE-tr. 1993 Sverige, Stockholm, Helsingborg 32 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 21 x 25 cm