Vasas flora och fauna - atlas (noter, texter och bilder)

Författare
Mattias Björkas
(Text: Mattias Björkas med bilder av Thomas Ekström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget 2019 Finland, Helsingfors 141 sidor illustrationer, musiknoter 978-952-333-203-4