Vattendrag och inre farleder i Gustav Vasas Sverige enligt Rasmus Ludvigssons beskrivning

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Sjöfartsmuseum 1944 Sverige, Stockholm s. 28-39 ill.