Vattenkemi i 25 kalkningspåverkade sjöar i Jönköpings län 1995-2001

Författare
Katarina Zeipel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2005 Sverige, Jönköping 75 sidor.
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2005 Sverige 77