Vattenmöllan - omläggning av tak och arbete med stensockel - antikvarisk kontroll, 2009 : Brunnby socken, 1201, Höganäs kommun, Skåne län

Författare
Helen Carlsson
(Helen Carlsson och Helene Stalin Åkesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne 2009 Sverige, Kristianstad 20 sidor. : ill.