Vattenmossa (Fontinalis) som mätare på metallförorening - The aquatic moss (Fontinalis) as an indicator of heavy metal pollution

Författare
Åke Bengtsson
(Åke Bengtsson, Göran Lithner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk 1981 Sverige, Solna 26 sidor. diagr.