Vattenproblemet i ökenklimat - Water problems in arid zones

Författare
B. Hellström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. f. vattenbyggn., Tekn. hogsk. 1955 Sverige, Stockholm 18s : Ill