Vattenverket i Härnösands centralort - drift och hygienfrågor

Författare
Lennart Berggren
(Lennart Berggren, Folke Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Härnösands kommun 1985 Sverige, Härnösand 25 sidor.