Vattenverket vid Ersk-Mats - antikvarisk medverkan vid renovering av grund, timmer, tak, mekanik och vattenränna : Lindsjön 1:13, Hassela socken, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län, 2010-2011 : slutrapport

Författare
Daniel Olsson
(Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsmuseet Gävleborg cop. 2015 Sverige, Gävle 16 sidor. ill.