Ved porten til helvete - trolldomsforfølgelse i Finnmark

Författare
Rune Hagen
(Rune Blix Hagen.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen Damm 2015 Norge, Oslo 307 sidor. 978-82-02-31446-0