Vedinsekter i grova ekar i Mark - förstudie, inventering och skötselförslag

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist, Mattias Lindholm, Markus Holmquist och Peter Nolbrant)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2009 Sverige 79 sidor.