Vegetation gradients on formerly overgrazed hillslopes in Kondoa, Tanzania

Författare
Ingvar Backéus
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Environment and Development Studies Unit, School of Geography, Stockholm University 1991 Sverige, Stockholm 8 sidor., 5 diagr.-s.