Vem är utan skuld?

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1977 Sverige, Stockholm 153 sidor. 18 cm 91-32-41555-9
Kometförl. 1964 Sverige, Stockholm 256 sidor.