Vem behöver en by? - Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Torbjörn Brorsson ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetets förl., Wallin & Dalholm 2001 Sverige, Lund, Lund 183 sidor. ill. (vissa i färg) 24 cm
Riksantikvarieämbetet 2001 Sverige, Lund 183