Vem kolade i Norrby? - arkeologisk förundersökning av fyra kolningsgropar, inför planerad byggnation inom del av fastigheten Norrby 3:1 : Vetlanda socken i Vetlanda kommun, Jönköpings län : arkeologisk förundersökning

Författare
Britt Ajneborn
(Rapport, foto och ritningar: Britt Ajneborn)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings läns museum cop. 2008 Sverige, Jönköping [26] sidor. : ill.