Venedig - staden på vattnet

Författare
Kurt Otto-Wasow
(Färgfotografier av Kurt Otto-Wasow orienterande text av Teddy Brunius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren 1959 Sverige, Stockholm 19, 24 sidor. : huvudsakligen ill.