Ventilationstekniken i historien - en västerländsk tillbakablick

Författare
Daniel Olsson
(Author: Daniel Olsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swegon Air Academy December 2016 Sverige, Gothenburg 54 sidor illustrationer 15 cm 978-91-981955-3-8