Verden af i dag - en reportage

Författare
Jörn Donner
(På dansk ved Henning Ipsen.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1968 Danmark, København 214 sidor.