Verden siden 1939

Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Aschenhoug 1948 Norge, Oslo 2 v. in 1. illus., ports. 27 cm.