Verdensdramaet i Karikaturer 1939-1945 fortalt i Tusch af Tegnere fra hele Verden

Författare
S. P. Bahnsen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1945 Danmark, København