Verdiar og ideal for dagens friluftsliv - Nansen som føredøme? : tankar og formuleringar om friluftslivet i vår tid : spegling av Nansen sine verdiar og ideal? : ei samanliknande gransking

Författare
Gunnar Repp
Genre
theses
Språk
Nynorsk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutt for samfunnsfag, Norges idrettshøgskole 2001 Norge, Oslo 439 sidor. 82-502-0349-6