Verklighetsflykt - i väntan på vad då? - poetisk musikalisk show

Författare
Sonja Åkesson
(Sonja Åkesson, Peter Ortman och Jean Billgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1976 Sverige, U.o.o.å 28, [11} sidor.