Verkstadsföreningen under 90 år - en krönika

Författare
Kjell Treslow
(Kjell Treslow bilder: Klaus Albrechtsen ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges verkstadsfören. (VF, Ikatr. 1986 Sverige, Stockholm, Stockholm S. 3-66 ill., tab. 25 cm