Verkstadsföreningen - 1896-1945

Författare
Georg Styrman
(Georg Styrman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1946 Sverige, Stockholm 382 sidor.
Norstedt 1937 Sverige, Stockholm 380 sidor.