Verkstadsindustri i globaliseringens tidevarv - en studie av SKF och Volvo 1970-2000

Författare
Oskar Broberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2006 Sverige, Göteborg 36 sidor. : ill.