Verktygsmaskinlära 1, Allmän del

Författare
Runar Dahlin
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsavd., ITK-skolan 1978 Sverige, Stockholm 33 sidor., 7 sidor. : ill. 91-7084-031-8
Läromedelsavd., ITK-skolan 1973 Sverige, Stockholm 33 sidor., 7 sidor. : ill
Läromedelsavd., ITK-skolan 1967 Sverige, Stockholm [5], 23 sidor. : ill.
Läromedelsavd., ITK-skolan 1965 Sverige, Stockholm [3], 23 sidor. : ill.