Verktygsmaskinlära, Supportsvarvning LL

Författare
Runar Dahlin
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läromedelsavd., ITK-skolan 1980 Sverige, Stockholm 143 sidor. : ill., tab. 91-7084-578-6