Verre Cassé - roman

Författare
Alain Mabanckou
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Seuil 2005 Frankrike, Paris 201 sidor. 2-02-068016-5, 2-02-084953-4