Vertikal integration i ett strategiskt perspektiv

Författare
Greger Fasth
(Greger Fasth, Jörgen Gustafsson & Magnus Hallefält.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för internationella företagsstudier, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala univ. 1997 Sverige, Uppsala 81 sidor.