Vestgöta lagbok

Författare
(Algernon Börtzell, Harald Wieselgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1889 Sverige, Stockholm [132] sidor.