Vetedvärgsjuka i höstvete

Författare
Mats Lindblad
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 2000 Sverige, Uppsala [2] sidor.
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala [2] sidor.