Vetenskaplig kommunikation

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CTH 1992 Sverige, Göteborg 48 sidor.
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1985 Sverige, Göteborg 28 sidor. ill. 30 cm
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1978 Sverige, Göteborg [2], 18 sidor. 29 cm
1975 Sverige, Göteborg [2], 18 sidor.
1974 Sverige, Göteborg [1], 11 sidor.