Vetlanda arbetarkommun femtio år

Författare
Nils Rigmark
(Nils Rigmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vetlanda arbetarkommun 1957 Sverige, Vetlanda 32 sidor. ill.