Vetlanda elverk 60 år

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
elverket, Vetlanda alltryck 1967 Sverige, Vetlanda, Vetlanda 20 sidor.