Vetlanda stad 100 år - 1920-2020

Författare
Bosse Heindorff
(Sammanställd av Bosse Heindorff.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bosse Heindorff 2020 Sverige, Vetlanda 311 sidor illustrationer 31 cm 978-91-639-8035-0