Vetlanda stad 50 år

Författare
Sixten Allvin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1970 Sverige, Vetlanda 107 sidor. : ill.